சிராங்கூன் டைம்ஸ் மார்ச் இதழில்!

வெள்ளைத் தொப்பி சேஞ்ச் அலி! 14-ம் நூற்றாண்டில் சீன நோட்டுகள் 19-ம் நூற்றாண்டில் ஸ்பானிஷ் நாணயமும் வெள்ளியும் 1826 ல் இந்திய நோட்டுகள் (ஜப்பானிய ஆதிக்க நாட்களைத் தவிர்த்து), 1965 வரை சிங்கப்பூர் வர்த்தக புழக்கத்தில் இருந்த மலேசியா நாணயங்களின் பரிவர்த்தனை காலத்துக்குப் பிறகு நாணய மாற்று வணிகத்தில் கோலோச்சிய தமிழ் முஸ்லிம்களின் சுமார் 40 ஆண்டுகளின் இடமும் இன்றைய இருப்பும்… மனம் திறக்கிறார் நாணய மாற்று வணிகத்தில் அறியப்படாத பல செய்திகளுடன் திரு. முஸ்தபா அவர்கள்…

This content is for paid members only.
Login Join Now