கோவிட்-19 முக்கிய அறிவிப்பு துணைப்பிரதமர் ஹெங்

கோவிட்-19 பற்றிய முக்கிய அறிவிப்பை துணைப் பிரதமர் ஹெங் வெளியிட்டுள்ளார். “கோவிட்-19 க்கு எதிரான இப்போதைய போராட்டத்தில் நாம் அடைந்துள்ள குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றம் பற்றிய அறிவிப்பை இன்று வெளியிட்டிருக்கிறோம்.  நம் தடுப்பூசி திட்டத்தை விரிவுபடுத்தவுள்ளோம். தடுப்பூசித் திட்டத்தில் இதுவரை நல்ல முன்னேற்றம் அடைந்திருக்கிறோம். * சுமார் 800,000 நபர்கள் முதல் தடுப்பூசியைப் பெற்றிருக்கிறார்கள். * நம் மூத்த குடிமக்களில் சுமார் 55% பேர் தடுப்பூசி செலுத்திக்கொண்டிருக்கிறார்கள். * இப்போது 45 முதல் 59 வயதுடையவர்களுக்கு தடுப்பூசி போடுவதாக…

This content is for paid members only.
Login Join Now