செமக்காவ் பகுதியில் சூரிய மின் சக்தி நிலையம் உருவாகிறது!

0
147

சிங்கப்பூரின் செமக்காவ் லேண்ட்ஃபில் சூரிய பண்ணை 60 ஹெக்டேர் பரப்பளவில், குறைந்தது 72 மெகாவாட் கொள்ளளவு கொண்டதாக இருக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now