வீட்டிலிருந்த படியே வேலை… அருமையா? அவதியா?

0
184

குடும்பத்துடன் நேரம் செலவழிக்க இது ஒரு வரப்பிரசாதம். வீட்டு வேலைகளையும் பார்த்துக் கொள்ளலாம் என்று நினைத்தார். யதார்த்தத்தின் முகமோ வேறுமாதிரி இருந்தது.

This content is for paid members only.
Login Join Now