காத்திருக்கும் சிங்கப்பூர்

0
192

உறக்கமின்றி,
தன் ஆயிரம் விளக்குக் கண்களுடன்
கடலின் ஓரத்தில் காத்திருக்கிறது
இந்தப் பிரகாசிக்கும் நகரம்.

This content is for paid members only.
Login Join Now