உதிரிப்பூக்கள்- மஹேஷ்

0
130

சிங்கையின் நன்யாங் தொழில்நுட்பப் பல்கலையின் ஆராய்ச்சிக் கூடத்தில், தாவரங்களுடன் உரையாடக்கூடிய நுண்மின்கடத்திக் கருவியைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர்.

This content is for paid members only.
Login Join Now