ஆகஸ்ட் 9 – ஏன் மிகவும் முக்கியமானது?

0
167

சிங்கப்பூரின் தேசிய தினம் ஆண்டுதோறும் ஆகஸ்ட் 9 அன்று நமது நாட்டின் சுதந்திரம் மற்றும் இறையாண்மையை நினைவுகூரும் வகையில் கொண்டாடப்படுகிறது. 1965-ம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் பிரகடனத்தில் கையெழுத்திட்டதிலிருந்து, 2015-ம் ஆண்டில் நமது பொன்விழாவைக் கொண்டாடியது வரை, மற்றும் 2003-ம் ஆண்டு SARS வெடிப்பு போன்ற நெருக்கடி காலங்களில் ஒரே தேசமாக ஒன்றிணைந்தோம். இது சிங்கப்பூரர்களின் நெகிழ்ச்சி மற்றும் தீர்வுகொண்ட மனதை நினைவூட்டுவதற்கான ஒரு முக்கிய புள்ளியாகும். நல்ல காலங்களிலும், கெட்ட காலங்களிலும், இந்த நேசத்துக்குரிய பாரம்பரியத்தை நிலைநாட்டி,…

This content is for paid members only.
Login Join Now