வீட்டிலிருந்தே குணமடையும் முறை | சுகாதார அமைச்சு விளக்கம்

0
152

கொவிட்டுக்கான வீட்டிலிருந்தே குணமடையும் முறைகுறித்த வழிகாட்டியைச் சிங்கப்பூர் சுகாதார அமைச்சு வெளியிட்டுள்ளது. இந்தத் திட்டத்துக்கு யார் தகுதியானவர், நோயாளிகள் என்ன செய்ய வேண்டும், நீங்கள் வீட்டில் குணமடைகிறீர்கள் என்றால் சுகாதார அமைச்சு உங்களுக்கு எப்படி ஆதரவளிக்கும் என்பதையும் இது விளக்குகிறது.

This content is for paid members only.
Login Join Now