சிங்கப்பூரில் பேச்சுத்தமிழ்ப் பன்மைத்துவம் | ஹெலன் டொமினிக்

அமெரிக்காவின் ஜார்ஜ்டவுன் பல்கலைக்கழகத்தில் மொழியியல் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளரான ஹெலன் ஒரு சிங்கப்பூரர். புலம்பெயர் தமிழ்ச் சமூகங்களில் பேச்சுத்தமிழ் அடையும் மாற்றங்களையும், பன்மொழி பேசும் சமூகங்களில் அடையாளக் கட்டமைவுகள் உருவாகும் முறைகளையும் ஆராய்ந்து வருகிறார். Multilingual Singapore – Language Policies and Linguistic Realities [Edited by Ritu Jain, Routledge Publication, 2021] என்ற நூலில் இடம்பெற்றுள்ள Spoken Tamil in Singapore என்ற அவரது ஆய்வுக்கட்டுரையின் சாராம்சமான மொழிபெயர்ப்பு இங்கே.

This content is for paid members only.
Login Join Now

Comments are closed.