ரப்பர் மனிதர் | அழகு நிலா

0
355

மரபு சாரா ஆற்றல் (Non-Conventional Energy or Renewable Energy) துறையைப் பற்றி அவ்வளவாக விழிப்புணர்வு இல்லாத காலகட்டத்தில் அத்துறையில் ஆழ்ந்த அறிவும் ஆராய்ச்சி அனுபவமும் கொண்டிருந்த பேராசிரியருடைய பல பரிந்துரைகளைக் கேட்டு ‘பைத்தியக்காரர்’ என்று உடனிருந்தவர்களே சிரித்ததுண்டு. ஆனால், இன்று உலக நாடுகள் மரபு சாரா எரிபொருட்களின் தேவையையும் முக்கியத்துவத்தையும் உணர்ந்து அதை நோக்கி தங்கள் பார்வையைத் திருப்பி உள்ளன. இவரைப் போன்ற மனிதர்கள் தொடக்கத்தில் இழிவுபடுத்தப்படுவதும் பின்பு சாதனையாளராக கொண்டாடப்படுவதும் புதிதல்ல. சிங்கப்பூரிலும் அப்படி ஒருவர் இருந்திருக்கிறார். ‘பைத்தியக்கார ரிட்லி’, ‘ரப்பர் ரிட்லி’ என்றெல்லாம் கிண்டலடிக்கப்பட்டு இன்று ‘மலாயா ரப்பர் தொழில் துறையின் தந்தை’ என்று போற்றப்படும் Henry Nicholas Ridley தான் அவர்.

This content is for paid members only.
Login Join Now